Vuokrasopimuksen syntyminen


 1. Ajoneuvon kuljettajalta vaaditaan B-ajokortti, vähintään 25 vuoden ikää sekä vähintään 3 vuoden ajokokemus. 
 2. Ajoneuvossa on täyskaskovakuutus vuokrauskäyttöön, jonka omavastuu on 900€ per vahinko, ellei sopimuksessa ole muuta sovittu.
 3. Varausmaksu 400€ maksetaan välittömästi varauksen tekemisen jälkeen (7 päivän kuluessa) vuokraamon tilille. Varausmaksu palautetaan vuokraajalle kun ajoneuvo palautetaan vuokra-ajan päätyttyä ajallaan vuokraamolle siinä kunnossa kuin se oli lähtiessään, sisältä siivottuna, polttoainetankki täynnä, WC kasetti tyhjennettynä, toinen kaasupullo täytettynä. 
 4. Vuokraaja voi peruuttaa varauksensa 21pv ennen vuokrauksen alkua jolloin varausmaksu palautetaan vähennettynä 50€ käsittelykuluilla. 21pv:n jälkeen tehdyistä peruutuksista, ei varausmaksua palauteta. 
 5. Varauksen peruminen on aina tehtävä kirjallisesti esim. sähköpostilla vuokraamolle. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, kun tieto on tullut vuokranantajalle. Vuokranantaja on velvollinen vahvistamaan peruutuksen vuokraajalle heti sen saatuaan. Mikäli vahvistusta ei ole tullut 3 arkipäivän kuluessa peruutuksesta, vuokraajan tulee varmistaa peruutuksen perille meno.Vuokra-ajan alkaminen
​​

 1. Allekirjoitetaan vuokrasopimus ja käydään yhdessä läpi auton mahdolliset virheet ja puutteet sekä kirjataan ne vuokrasopimukseen.
 2. Vuokra-aika alkaa viikkovuokrauksissa ja pidemmissä vuokrauksissa klo 14 ja päättyy klo 11 ellei toisin sovita.

            Vuokra-aika alkaa viikonloppuvuokrauksissa perjantaina klo 14 ja päättyy maanantaina klo 11 ellei toisin sovita.


Vuokraamon velvollisuudet


       Vuokraamo luovuttaa matkailuauton vuokraajalle käyttökuntoisena, sovittuna aikana sovitussa paikassa. Lisäksi vuokraamo antaa vuokraajalle            riittävän opastuksen ja ohjeet matkailuauton käytöstä. Ellei vuokraaja saa matkailuautoa käyttöönsä sovitun mukaisesti, hän voi vaatia viivästystä        vastaavan vuokranalennuksen. Vahingonkorvaus on maksimissaan maksetun vuokran suuruus .


Ajoneuvon käyttö


 1. Ajoneuvon saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle, mutta siitä on erikseen sovittava vuokranantajan kanssa ja se on kirjattava vuokrasopimukseen. 
 2. Vuokraaja on velvollinen vastaamaan kaikista vuokrauksen aikana saaduista pysäköintivirhemaksuista, ylinopeussakoista tai muista sakon luontoisista maksuista. 
 3. Ainoastaan sopimuksessa mainituilla henkilöillä on lupa käyttää matkailuautoa. Matkailuautoa ei saa luovuttaa kenenkään muun kuin vuokrasopimuksessa mainittujen henkilöiden käyttöön. Matkailuautoa saa ajaa vain vuokraaja ja vuokrasopimuksessa erikseen mainitut henkilöt. Vuokraajalla ja vuokrasopimuksessa mainituilla muilla kuljettajilla tulee olla voimassa oleva B-ajokortti. Vuokraaja vastaa siitä, ettei ajoneuvon paino mukana kuljetettavien tavaroiden ja henkilöiden kanssa ylitä 3500 kg.
 4. Tupakointi ajoneuvon sisätiloissa tai välittömässä läheisyydessä on kielletty. Mikäli autossa on tupakoitu, veloitetaan vuokraajalta 800€ vahingonkorvaus. Autoon ei saa ottaa eläimiä ilman, että asiasta on sovittu vuokranantajan kanssa ennen vuokrauksen alkamista ja asia kirjattu vuokrasopimukseen.
 5. Ajoneuvossa on yksityiskohtaiset käyttöohjeet sekä ohjaamon & asunto-osan osalta joihin vuokralaisen on tutustuttava huolellisesti. Vuokranantaja neuvoo tarvittaessa, mikäli on kysyttävää.
 6. Vuokraaja on vuokra-aikana velvollinen huolehtimaan matkailuauton normaaleista tarkistuksista, kuten moottoriöljyn määrästä, jäähdyttimen nesteestä ja renkaiden ilmanpaineista. Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan, että käyttää auton sähkölaitteita niin, että auton akut eivät pääse täysin tyhjenemään. Jos auton starttiakku on tyhjentynyt vuokraajan omasta huolimattomuudesta esim. ajovalojen päälle jättämisestä parkkeerattuun autoon, on vuokraaja velvollinen itse hoitamaan auton käynnistyksen/akkujen lataamisen niin, että auto saadaan käyntiin. Vuokraajaa suositellaan kytkemään auto leiriytyessä verkkovirtaan, jolloin voidaan parhaiten varmistaa auton sähkölaitteiden toimivuus ja akkujen latautuminen.
 7. Vuokraajan on aina liikkeelle lähdettäessä varmistettava, että kaikki kaapit, ikkunat, ovet ja kattoluukut on suljettu ja ettei mitään tavaraa ole pöytätasoilla tai paikassa, josta ne voisivat esim. äkkijarrutuksen tai törmäyksen voimasta lentää pois ja vahingoittaa auton matkustajia, muita sivullisia tai autoa. Auton kattoikkunat on pidettävä suljettuina sateella.


Ajoneuvon virheet, vauriot ja vakutuus


 1. Ajoneuvossa on täyskaskovakuutus vuokrasopimuksessa mainitulla omavastuulla. Vakuutus ei kuitenkaan kata mm. ylikuormauksesta aiheutuneita vaurioita, jäätymistä, rengasrikkoja, yleisten teiden ulkopuolella ajamista tai teillä joilla ajamista ei ole tarkoitettu autoille.
 2. Vuokraajan on pidettävä huolta, että matkailuauto on lukittuna aina, kun se ei ole vuokraajan välittömän valvonnan alla.
 3. Jos matkailuautolle koituneet vahingot johtuvat vuokralaisen tahallisuudesta, huolimattomuudesta, ylinopeudesta tai matkailuauton väärinkäytöstä tai jos kuljettaja on vahingon sattuessa alkoholin tai huumaavien aineiden vaikutuksen alainen tai yliväsynyt, tulee vuokralaisen korvata kaikki aiheutuneet vahingot, mukaan lukien vuokra-ajan mukaiseen viikkovuokraan perustuva korvaus seisontapäiviltä, kuitenkin korkeintaan 30 vuorokaudelta. Edellä mainituissa tilanteissa ja mikäli vakuutuksesta ei saada korvausta, kulut jäävät kokonaan vuokralaisen maksettaviksi.
 4. Matkailuauton varusteiden ja irtaimen omaisuuden rikkoutuminen ei sisälly vakuutukseen, vaan vuokraaja on velvollinen korvaamaan rikkoutuneen tuotteen samalla tai vastaavanlaisella tuotteella, jos samanlaista ei ole mahdollista saada.
 5. Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokraamolle matkailuautossa ilmenneestä viasta tai matkailuautoa kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta.
 6. Jos matkailuautossa vuokra-aikana ilmenee matkan keskeytymiseen johtava tekninen vika tai muu virhe, vuokraaja voi vaatia virheen oikaisua tai virhettä vastaavaa vuokran alennusta. Jos matkailuauton kunnosta johtuva virhe on olennainen, vuokraaja voi vaatia sopimuksen purkua. Vuokraamo ei kuitenkaan ole velvollinen toimittamaan teknisen vian johdosta tai muutoin keskeytyneen auton tilalle korvaavaa autoa, vaan sopimus katkeaa ja jäljelle jääneen sopimusajan osa vuokrasta palautetaan vuokraajalle. Matkan keskeytyminen korvataan ja jatkaminen turvataan auton kaskovakuutuksesta vakuutusyhtiön parhaaksi näkemällä tavalla.
 7. Vahinkotilanteessa on otettava yhteys vuokranantajaan sekä mahdollisesti poliisiin. Jos vahinkotilanteessa on mukana muita osapuolia, tulee paikalle kutsua aina poliisi. Jos kyseessä on hirvieläinvahinko- tai kolarivahinko, tulee aina tehdä ilmoitus poliisille ja toimittaa poliisin antama todistus tehdystä ilmoitusta vuokranantajalle. Muissa tapauksessa on täytettävä vähintään vakuutusyhtiön vahinkoilmoituslomake. Näiden velvollisuuksien laiminlyöminen johtaa vuokraajan velvollisuuteen korvata koko vahinko kokonaisuudessaan.


Vuokrahintaan sisältyy

            Vuokrahintaan sisältyvät vuokrasopimuksessa mainitut kilometrit, vakiovarusteet, yksi täysi kaasupullo joka palautetaan täytenä, auton                         ulkopesu, polttoainetankki täynnä joka täytetään ennen palautusta, WC kemikaalit. Lisävarusteet eri hinnasta, jotka                                                             on mainittu vuokrasopimuksessa.


Vuokra-ajan päättyminen

 1. Vuokra-aika päättyy vuokrasopimuksessa mainittuna ajankohtana sekä vuorasopimuksessa mainitussa paikassa. Mikäli ajoneuvo palautetaan myöhässä ilman eri ilmoitusta, on vuokranantajalla oikeus veloittaa vahingonkorvauksena 50€ jokaiselta alkavalta myöhästymistunnilta. Vuokrausajan luvattoman pitkittymisen johdosta vuokraamo tekee rikosilmoituksen poliisille. 
 2. Auton voi palauttaa ennenaikaisesti kun siitä on sovittu vuokraamon kanssa. Käyttämättä jätettyä vuokrausaikaa ei hyvitetä.
 3. Matkailuautoa palautettaessa vuokranantaja ja vuokralainen tarkistavat auton. Tässä tarkistuksessa havaituista vioista ja puutteista, joita ei ole ollut vuokra-ajan alkaessa ja jotka eivät ole tavanomaista kulumista, on vuokralainen vahingonkorvausvastuussa vuokranantajalle. 
 4. Vuokralainen palauttaa auton siinä kunnossa kuin se oli lähtiessään eli sisältä siivottuna, vesisäiliöt tyhjennettyinä, WC kasetti tyhjennettynä, polttoainesäiliö täynnä. Vuokranantaja suorittaa auton ulkopesun. Mikäli vuokralainen laiminlyö nämä velvoitteensa, on vuokranantaja oikeutettu perimään siivouskuluja sisäsiivouksesta 200€ (+ mahdolliset ylimääräiset pesut ja siivoukset esim. vehoilut á 60€/tunti). WC:n tyhjennys 80€. Polttoainesäiliön täyttö 1,5€ / litra + 30€ tankkauskulut, kaasupullon täyttö 50€.
 5. Vuokranantajalla on oikeus periä vuokraajan ilmoittamatta jättämät vahingot ja puutteet myös jälkikäteen vuokraajalta.


Erimielisyydet

Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvotteluilla. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, tulee kanne nostaa vuokraamon kotipaikan käräjäoikeudessa.

Vuokrausehdot

​​​

​Espoon Matkailuautovuokraus